AQ MBR 2-50 PE

AQ MBR čistilna naprava
Ozadje vsebine

POPOLNOMA PREčIščENA VODA, ZA PONOVNO UPORABO

MBR ali tehnologija terciarnega čiščenja z mikrofiltracijo in dezinfekcijo, ki sledita sekundarnemu čiščenju čistilne naprave, zagotavlja najboljše čiščenje komunalne odpadne vode.

Področja uporabe:

 • Za recikliranje vode (namakanje, pranje, tehnološke vode)
 • Za čiščenje industrijske in komunalne odpadne vode
 • Za območja s posebnimi okoljskimi zahtevami (vodovarstvena območja, posebni zahtevki zakona o emisijah odpadne vode,..)

V praksi se MBR tehnologija uporablja na mestnih čistilnih napravah, v kombinaciji z ostalimi postopki predčiščenja odpadne vode na industrijskih čistilnih napravah, za pripravo tehnološke vode ter na manjših, hišnih čistilnih napravah za območja s posebnimi okoljskimi zahtevami.

Prednosti membranskih čistilnih naprav

Pred konvencionalnimi SBR in pretočnimi sistemi ima MBR tehnologija naslednje prednosti:

 • Bistveno boljši učinki čiščenja, možnost ponovne uporabe prečiščene vode.
 • Do 3/4 manjša zahtevana površina oziroma volumen čistilne naprave za enako število P.E., manjši volumni reaktorjev, bolj koncentrirano blato
 • Ne potrebuje naknadnega (sekundarnega) vsedalnika!
 • Možnost nadzemnih »kontejnerskih« sistemov.
 • Zagotovljeno vzdrževanje in servis.
 • Koncentriran mulj do 12 kg/m3.
 • Minimalen prirast aktivnega mulja v primerjavi s konvencionalnimi načini čiščenja odpadne vode, posledično manjši stroški manipulacije z muljem.
 • Možnost kombinacije biološkega in kemičnega čiščenja ( kombinacija domače in industrijske čistilne naprave).
 • Primerljivi stroški obratovanja in vzdrževanja z drugimi sistemi, le voda na izpustu je bistveno bolj očiščena ter brez prisotnih fekalnih bakterij in virusov.
 • Možna ponovna uporaba vode za pranje, tehnološke procese, za splakovanje WC kotličkov in podobno.

Avtomatizirane MBR čistilne naprave

Krmiljenje MBR čistilnih naprav je podprto z PLC krmilnikom ali računalniškim programom (odvisno od zahtev kupca).

MBR čistilna naprava sama izvaja meritve pretokov, prečrpavanje odpadne vode ter kontrolo nad procesi mikrofiltracije in izpusta vode.

Pri večjih sistemih ve mogoča izvedba z daljinskim upravljanjem.

Kako deluje MBR čistilna naprava?

Sistem MBR čistilne naprave je sestavljen iz primarnega vsedalnika in grabelj (večje čistilne naprave), kjer se trdni delci ločijo od odpadne vode. Voda se nato čisti v reaktorju, ki je prezračevan in v katerem je nameščen membranski modul. Iz reaktorja se voda tretirana na parametre KPK in BPK5 dodatno mikrofiltrira in preko membran izčrpa v zalogovnik za reciklažo vode ali prosto v ponikovalnico, odprti vodotok, na zunanjo površino. Membrane so v večini primerov izpirane s solventom in/ali areirane, da se ognemo uporabi kemikalij za čiščenje membran. V našem primeru uporabljamo ploščate membrane, ki izpiranja v vsakem ciklu ne potrebujejo, s tem pa je stroške vzdrževanja precej manjši od pričakovanega.

Hišne MBR čistilne naprave

TIP P.E. Premer Višina Viš. pritoka Viš. odtoka DN cevi Volumen Teža
AQ4 3-6 1300 mm 1500 mm 1125 mm 1025 mm 150 mm 1,4 m3 70 kg
AQ8 7-10 1300 mm 1900 mm 1620 mm 1520 mm 150 mm 2,5 m3 75 kg
AQ12 11-15 1500 mm 2200 mm 1830 mm 1730 mm 150 mm 3,2 m3 140 kg
AQ20 18-25 2100 mm 2300 mm 2005 mm 1805 mm 200 mm 6,5 m3 360 kg
AQ25 22-32 2100 mm 2500 mm 2195 mm 2095 mm 200 mm 7,2 m3 400 kg
AQ35 31-45 2500 mm 2500 mm 2210 mm 2010 mm 200 mm 10,2 m3 520 kg
AQ50 44-63 2900 mm 3000 mm 2710 mm 2510 mm 200 mm 16,5 m3 720 kg

Parameter Enota AQ4 AQ8 AQ12 AQ20 AQ25 AQ35 AQ50
Q24 m3/d 0,6 1,2 1,8 3 3,8 5,3 7,5
Qh m3/h 0,025 0,050 0,075 0,125 0,156 0,219 0,313
Qhmax m3/h 0,346 0,654 0,932 1,425 1,719 2,278 3,141
Obremenitev materiala kgBPK5/d 0,24 0,48 0,72 1,20 1,50 2,10 3,00
Produkcija mulja kg/d 0,21 0,42 0,63 1,04 1,30 1,82 2,60
Produkcija materiala za odstranitev l/r 80 161 241 402 502 703 1005Učinki čiščenja MBR čistilnih naprav

Terciarna stopnja čiščenja je zagotovljena s pravilno anaerobno izvedeno stopnjo čiščenja, ki ji sledi aerobna stopnja v reaktorju, kjer so nameščene tudi membrane za mikrofiltracijo (MBR).

Mejni parametri v R Slovenij za KPK=150 mg/l; BPK5=30 mg/l.

mg/l št./1 liter vzorca
Parameter KPK BPK5 TSS Bakterije/Virusi
PRITOK > 1.000 > 500 > 700 > 1.000.000
IZTOK ≤ 30 ≤ 10 ≤ 10 0

S kurzorjem/miško se postavite na znak (slika zelenega krogca s plusom) in pojavil se Vam bo opis posameznega elementa čistilne naprave

Za vsa dodatna vprašanja, nas pokličite na 030 626 715
ali pošljite sporočilo na info@vodateh.si