AT 6-50 PE

AT čistilna naprava
Ozadje vsebine

Zanesljiva in ugodna tehnologija za vsak dom

Biološka čistilna naprava tipa AT je namenjena čiščenju odpadnih voda iz gospodinjstev. Uporaba za:

dom & družino / vikend hiše / delavnice / storitvena podjetja

AT 6-50 čistilne naprave imajo opravljen začetni tipski preizkus v skladu s standardom 12566-3 in ima CE certifikat ter izjavo o lastnostih.


Enostavno upravljanje

Mikroprocesorska krmilna enota omogoča uporabniku izbiro desetih prednastavljenih programov delovanja, glede na potrebe ali obremenitev čistilne naprave z odpadno vodo.
Izpostaviti velja programa "počitnice" in "vikend hiša", ki omogočata nemoteno delovanje tudi ob daljših odsotnostih in času, ki ga preživimo na dopustu. čistilna naprava tipa AT lahko normalno obratuje tudi do 1,5 meseca brez dotoka odpadne vode.

Mikroprocesorska krmilna enota je sposobna zabeležiti morebitna napake v delovanju puhala in izpadu električnega omrežja, zato je primerna zlasti za uporabnike, ki ne želijo pregledno delovanje svoje čistilne naprave.

Patentirana VFL® tehnologija - prečiščena voda, minimalni stroški

Patentirana tehnologija čiščenja odpadne vode (VFL®) omogoča čistilni napravi, da deluje odlično tudi takrat, ko vanjo spustimo večje količine vode hkrati (ob večerih, ko vsi člani družine uporabljajo kopalnico in ko pralni ter pomivalni stroj delujeta istočasno). Takrat so obremenitve in pritoki odpadne vode največji. čistilna naprava je konstruirana tako, da omejevalnik v kombinaciji z vertikalnim labirintom prekatov, počasi prepušča prečiščeno vodo v odtok, s tem pa se zagotovi stabilno delovanje, saj ima voda zadosti dolg zadrževalni čas, da se ustrezno prečisti.

Vgradnja in vzdrževanje

Pri konstruiranju čistilne naprave tipa AT smo bili pozorni na to, da bo biološke čistilna naprava:

cenovno ugodna, s čim manj nepotrebnega materiala,
enostavna za manipulacijo, lahka in trpežna,
z odličnimi učinki čiščenja,
da jo bo mogoče vgraditi v vsako obstoječo greznico.

Vzdrževanje AT čistilne naprave sodi med naj cenejše, saj v sami napravi ni nikakršnih vrtečih se, obrabljivih ali rjavečih kovinskih delov.

čistilna naprava tipa AT6 (do največ 5 uporabnikov) porabi dnevno za cca. 0,13 € električne energije, kar jo uvršča med naj varčnejše električne modele na trgu. Mulj ali odvečno blato črpamo neposredno iz denitrifikacijske cone, ki je zelo lahko dostopna. Mulj iz čistilne naprave črpamo v povprečju približno 1x na 2 leti.Pogostost črpanja mulja pa je odvisna predvsem od biološke obremenitve ter načina uporabe.

Kako deluje čistilna naprava tipa AT?

čistilna naprava tipa AT deluje na principu čiščenja odpadne vode z razpršeno biomaso. Odpušča večje napake uporabnikov kot so: pretirana uporaba maščob, sunkoviti dotoki, višje temperature odpadne vode ter neurejeno prezračevanje hišne kanalizacije.

Proces čiščenja je sestavljen iz mehanskega predčiščenja (košara, kjer se lovijo v vodi netopni delci kot so smeti, krpe, vložki in tamponi ter podobno, ki včasih zaidejo v čistilno napravo).

Sledi denitrifikacija, kjer se odstranjuje del dušičnih spojin (nitrati) oziroma se te spremenijo tako, da so dostopne mikroorganizmom v postopku nitrifikacije, ki poteka v prezračevanem prekatu.

Vodni tok sledi v sekundarni vsedalnik, kjer se loči aktivno blato od prečiščene vode, le-ta pa nadaljuje svojo pot preko omejevalnika odtoka v ponikovalnico ali odprti vodotok (iztok iz čistilne naprave).

širok izbor dodatne opreme

Višinske podaljške
Jaške za puhalo
Samostoječe omarice
Konusne nastavke in redukcije revizijske odprtine

Ne veste, kam bi v vgradili puhalo in mikroprocesorsko enoto?

Nimate ustreznega prostora, kjer bi namestili puhalo ali mikroprocesorsko enoto ali pa je ta prostor od mesta vgradnje čistilne naprave oddaljen več kot 5 metrov?

Dobavimo Vam jašek za puhalo, ki je izdelan tako, da ga vgradite v zemlj ob čistilni napravi, puhalo pa bo tako zaščiteno pred zunanjimi vremenskimi vplivi in njegova življenjska doba bo dosti daljša!

Hrupnost, življenjska doba čistilne naprave

čistilna naprava tipa AT deluje skoraj neslišno. Tudi puhalo za dovod zraka, katerega delovanje upravlja brezšumna mikroprocesorska krmilna enota, deluje tiho (35 dB-tiho, jakost zvoka podobna šepetu).

življenjska doba posode čistilne naprave je ocenjena na preko 50 let, na vodotesnost nudimo 30 let garancije!

želite prečiščeno vodo uporabljati za zalivanje ali splakovanje WC-ja? Imate posebne okoljske zahteve?

čistilne naprave tipa AT je mogoče nadgraditi s sistemom biofiltra, terciarnega čiščenja in modula za dezinfekcijo. Izdelali smo tipski proizvod, BIOFILTER, certificiran pri nemškem inštitutu PIA na učinke čiščenja.

Voda, ki priteče iz čistilne naprave tipa AT v biofilter, je dodatno tretirana na KPK, BPK5, SS, Ptotal, ter bakterije E. Coli, koliformne bakterije in enterokoke in ustrezno razkužena.

Primerna je tako za rokovanje, zalivanje, splakovanje WC-ja kot pranje avtomobila in podobno.

Učinki čiščenja

čistilna naprava pretočnega tipa AT spada med najboljše čistilne naprave po učinkih čiščenja. Testiranje učinkov čiščenja je opravil Nemški inšitut za vode PIA iz Acheena.

čistilna naprava je konstruirana in izdelana po standardu SIST EN 12566-3, ima opravljen začetni tipski preizkus in je uvrščena na seznam Gospodarske Zbornice Slovenije, zato lahko po vgradnji ter izdelani oceni obratovanja lokalne komunalne službe (koncesionarja) zaprosite za subvencijo za izgradnjo male komunalne čistilne naprave pri Vaši občini.

Mejne vrednosti izpustov v R Sloveniji

KPK: 150 mg/l BPK5: 30 mg/l

Doseženi in garantirani učinki čiščenja

Parameter Povprečne dosežene vrednosti Garantirane vrednosti Učinki čiščenja (%)
BPK5 10 mg/l 15 mg/l 97,2 %
KPK 35 mg/l 75 mg/l 88,1 %
SS 10 mg/l 20 mg/l 94 %
NH4-N 2 mg/l 5.0 mg/l 96,7 %
Nskupno 15 mg/l 25 mg/l 61,7 %
Pskupno 3 mg/l 7.0 mg/l 47,4 %

Tehnične lastnosti AT 6-20

Relativno majhne dimenzije so primerne za vgradnjo v vse vrste zemljine. Stroški gradbenih del so tako minimalni

TIP P.E. Premer Višina Viš. vtoka Viš. iztoka DN vtoka/iztoka
AT-6 do 5 1400 mm 1800 mm 1300 mm 1150 mm 125/125 mm
AT-8 3-7 1400 mm 2200 mm 1700 mm 1500 mm 125/125 mm
AT-10 4-9 1750 mm 2200 mm 1500 mm 1250 mm 125/125 mm
AT-12 5-10 1750 mm 2400 mm 1700 mm 1500 mm 125/125 mm
AT-15 7-12 2050 mm 2200 mm 1700 mm 1500 mm 150/150 mm
AT-20 10-18 2050 mm 2750 mm 2200 mm 2000 mm 125/125 mm

Tehnične lastnosti AT 30-150


Ponujamo Vam tudi večje čistilne naprave primerne za več hiš oziroma za vasi, za naselja ali pa za delavnice, poslovne zgradbe, gostinske objekte, vrtce, šole in bolnice in podobno.


Izpostaviti velja ekonomične čistilne naprave AT, saj jih odlikuje majhen volumen in s tem povezani manjši stroški vgradnje ter vzdrževanja in ugodna nakupna cena! V kolikor potrebujete idejno rešitev čistilne naprave za večji kraj ali mesto, naprimer s terciarnim čiščenje, Vam pripravimo tipsko dokumentacijo in konkurenčno ponudbo brez primere. S patentirano tehnologijo (VFL®) je mogoče izgraditi čistilne naprave velikostnega razreda do 1.000 P.E. in tudi večje.TIP P.E. Dnevni dotok BPK5 Višina širina Dolžina Teža
AT 30 30 4.50 m3 1.80 kg/dan 2250 mm 2150 mm 3350 mm 620 kg
AT 40 40 6.00 m3 1.40 kg/dan 2250 mm 2150 mm 4222 mm 725 kg
AT 50 50 7.50 m3 3.00 kg/dan 2440 mm 2150 mm 4222 mm 770 kg
AT 60 60 9.00 m3 3.60 kg/dan 2440 mm 2150 mm 4342 mm 790 kg
AT 75 75 11.30 m3 4.50 kg/dan 2440 mm 2150 mm 4466 mm 815 kg
AT 100 100 15.00 m3 6.00 kg/dan 2500 mm 2200 mm 6300 mm 1200 kg
AT 120 120 18.00 m3 7.20 kg/dan 2500 mm 2200 mm 7000 mm 1300 kg
AT 150 150 22.50 m3 9.00 kg/dan 2500 mm 2200 mm 7900 mm 1500 kg

S kurzorjem/miško se postavite na znak (slika zelenega krogca s plusom) in pojavil se Vam bo opis posameznega elementa čistilne naprave

Za vsa dodatna vprašanja, nas pokličite na 030 626 715
ali pošljite sporočilo na info@vodateh.si