KOFI INDUSTRIJSKE čISTILNE NAPRAVE

Kofi serija
Profi serija
Col serija
Com serija

Ozadje vsebine

INDUSTRIJSKE čISTILNE NAPRAVE KOFI

Postopek za fizikalno-kemično obdelavo odpadnih voda iz avtopralnic, pralnic perila, avtoličarskih delavnic, pralnic kmetijske mehanizacije in podobno.

KOFI INDUSTRIJSKE čISTILNE NAPRAVE

čistilne naprave iz serije KOFI so kompaktne naprave za kontinuirano čiščenje odpadnih vod. Najbolj se uporabljajo pri čiščenju odpadne vode iz avtopralnice, pralnic za perilo, transportnih podjetij in bencinskih črpalk. Ponudba naprav za čiščenje industrijskih odpadnih voda K.O.F.I. je bila razširjena za nekaj modelov in dovršeni so bili novi postopki merjenja in regulacije.

Uporaba industrijskih čistilnih naprav tipa K.O.F.I. je povezana s separacijo, filtracijo in sedimentacijo. širok nabor procesov čiščenja odpadne vode naredi industrijsko čistilno napravo tipa K.O.F.I. nepogrešljivo v večini industrijskih procesov.

Trenutno uporabljamo šest kompaktnih predfabriciranih modelov čistilne naprave tipa K.O.F.I. z razponi pretoka od 0.5 – 10 m3/h. Manjši model K.O.F.I. 0.5 MINI se uporablja naprimer za čiščenje odpadnih vod iz manjših ročnih avtopralnic, za čiščenje vozil iz komunalnih in transportnih in ostalih podjetij, avtoličarske delavnice, avtomehanične delavnice in podobno. V K.O.F.I. 0.5 mini je uporabljen proces redčenja s filtracijo. Večji modeli kot npr. K.O.F.I. 10 pa so uporabni v večjih tehnoloških obratih.

Vsi tipi industrijskih čistilnih naprav K.O.F.I. so narejeni kot kompaktna celota.

Model Pretok Q (l/h) Dimenzije (mm) Moč (kW) Masa (kg)
MINI 0.5 300-500 1062 x 780 x 1620 0.94 90
MINI 1 600-1.000 1300 x 800 x 1620 0.94 110
KOFI 1 1.000 1590 x 740 x 1900 1.15 130
KOFI 2 2.000 1830 x 930 x 2310 1.35 150
KOFI 3 3.000 2030 x 1130 x 2310 1.56 180
KOFI 5 5.000 2640 x 1640 x 2610 1.56 270
KOFI 10 10.000 3450 x 2040 x 2610 2.17 380

PODROčJA UPORABE KOFI čISTILNIH NAPRAV

 • Ročne in avtomatske avtopralnice
 • čiščenje odpadne vode pri pranju kmetijski in potniških vozil javnega prometa
 • Avto-kleparskih in avto-ličarskih ter mehaničnih delavnic
 • Transportna podjetja
 • Bencinske črpalke
 • Pranje in čiščenje vode, ki se uporablja pri čiščenju industrijskih hal in obratov
 • Za procese čiščenja odpadne vode, kjer se uporablja koagulacija, sedimentacija in filtracija

OPIS DELOVANJA

Delovanje industrijske čistilne naprave tipa K.O.F.I. je zasnovana na fizikalno kemijskih procesih koagulacije, nevtralizacije, flokulacije, sedimentacije in filtracije. V odpadno vodo so dozirani kemijski reagenti, ki ustvarjajo pogoje za izvbedbo koagulacije. Delci nastali s koagulacijo so po korekciji pH in flokulaciji ločeni v pretočnem reaktorju. Kemijski procesi se izvajajo v sistemih s statičnimi mešali, sledi flokulacija in separacija v valjastem reaktorju. Enakomeren razpored mase omogoča distributer flokulanta, kjer se ustvarjajo primerni pogoji za procese separacije. Sedimentacija oziroma filtracija delcev nastalih s flokulacijo skozi plavajoči filter zanesljivo ločuje in zgošča suspendiran material. Mulj je redno odvajan v drenažni kontejner, prečiščena voda pa se odvaja v kanalizacijo ali v rezervoar za reciklirano vodo. Cel proces čiščenja odpadne vode je upravljan in nadzorovan s PLC kontrolno enoto (programska logična kontrola).

PROCESI, KI SE IZVAJAJO V KOFI čISTILNI NAPRAVI

 • Merjenje in regulacija pH
 • Merjenje in nadzorovanje elektro-prevodnosti (stopnja slanosti)
 • Merjenje ORP (oksidacijsko redukcijski potencial)
 • Merjenje trenutnega in celokupnega pretoka
 • Merjenje temperature odvajane vode
 • Merjenje in prikaz števila delovnih ur
 • Merjenje in prikaz števil pranja filtra
 • Izmera in prikaz posameznih faz (časa) filtracije
 • Avtomatska kontrola filtra glede na stopnjo zamašitve
 • Krmiljenje in signalizacija presežne vrednosti – prevodnost, pH, ORP, preostala količina kemikalij
 • časovni nadzor mešanja raztopine v posodi za pripravo
 • Prikaz neobičajnosti, napak ali anomalih v delovanju

KVALITETA PREčIščENE VODE

Prečiščeno vodo lahko izpustimo v javno kanalizacijo ali pa jo uporabimo za reciklažo (ponovno uporabo) z občasnim izlivom ali po uporabi sorpcijskega filtra izpustimo v površinske vode. Za izpust v naravo je potrebno dodati biološko stopnjo čiščenja.

KOFI mini 0.5 – 1

Naprava K.O.F.I. mini deluje na osnovi koagulacije in filtracije pod pritiskom. Primerna je za male avtopralnice s kapaciteto do 6 m3/dan oziroma od 300 – 500 l / h pri seriji KOFI 0.5 mini in največ do 12 m3/dan ali 1000 l / h pri seriji KOFI 1. Sistem preciznega digitalnega doziranja in filtracije pod pritiskom omogočata čiščenje odpadne vode z minimalno potrošnjo kemijskih reagentov. Mulj je skupaj z vodo za izpiranje filtra odvajan v sedimentacijski rezervoar iz katerega voda prehaja v sistem čiščenja.

KOFI 1 – 10

Konstrukcija z vertikalnim reaktorjem valjaste oblike obsega rezervoarje za mešalne enote in pripravo raztopin. S tem je omogočeno variabilna uporaba bodisi praškastih ali tekočih koncentratov. Enote K.O.F.I. 1-10 nove generacije obsegajo tudi mobilno drenažo mulja. Kot rezultat gravitacijske drenaže skozi tkanino dobimo povečano stopnjo suhosti mulja in redukcijo količine mulja. Digitalne dozirne črpalke omogočajo hitro in natančno upravljanje procesa ter optimalno in zelo ekonomično doziranje. Vsi procesi so kontrolirani s kontrolno enoto s prikazovalnikom in alfa-numerično tipkovnico.

Vsi modeli K.O.F.I mini in K.O.F.I so visoko-tehnološke naprave, odlikuje jih tudi natančna izdelava in kemijska odpornost, sodoben in ekonomičen dizajn ter kompaktna konstrukcija.

Glavni cilj je kupcem ponuditi napravo za čiščenje industrijske odpadne vode visoke kvalitete za dostopno ceno ter nudenje tehnične, tehnološke in servisne podpore kupcem.

DOPOLNILNA OPREMA

Za uporabo K.O.F.I. sistemov smo razvili tudi dopolnilni program tehnološke opreme, ki je primeren za različne gradbene objekte. Montažni sistem izgradnje omogoča kombinacijo priporočljivih velikosti in izvedb dopolnilne opreme.

Tako smo razvili različne izvedbe sedimentacijskih rešetk na mestu pranja, sedimentacijske in akumulacijske rezervoarje, rezervoarje za prečiščeno vodo, sorpcijske filtre in postaje za reciklirano vodo.

SEDIMENTACIJSKA REšETKA SR

Varjene rešetke iz visoko kvalitetnega materiala in jih je mogoče direktno obbetonirati skupaj z odvodnimi cevmi in spremenljivo pozicijo prečke. S tem dosežemo funkcijo vzdolžnega lovilca peska. Zaščitne rešetke so narejene iz poliestrovega kompozita, povozne.

SEDIMENTACIJSKI REZERVOAR SN

Akumulacijo oziroma zbiranje odpadnih vod ter gravitacijsko separacijo naftnih derivatov omogoča sedimentacijski rezervoar. Ta del procesa tehnologije čiščenja odpadne vode je neobhoden. Rezervoar je konstruiran kot plastični rezervoar iz polipropilena (PP), dodatno ojačan glede na velikost, s tehnološkimi prekati, ki izvajajo ločevanje naftnih derivatov od vode. Konstrukcija je samostoječa ali v tla vgradna. Rezervoarje je mogoče obbetonirati in jih napraviti primerne za vgradnjo pod povozno površino brez dodatnih korekcij.

REZERVOAR PREčIščENE VODE ZNF

Prečiščena voda se nadalje akumulira v rezervoarju prečiščene vode. Z uporabo sorpcijskega filtra je mogoče vodo uporabiti v nadaljnem pranju tehnološke opreme, vozil,... Ostanek vode iz sorpcijskega filtra, ki je sestavljen iz tkanine in aktivnega oglja, je pod pritiskom izpuščen v javno kanalizacijo ali odprte vodotoke, ponikovalnico.

Za vsa dodatna vprašanja, nas pokličite na 030 626 715
ali pošljite sporočilo na info@vodateh.si