MODULARNE INDUSTRIJSKE čISTILNE NAPRAVE

Kofi serija
Profi serija
Col serija
Com serija

Ozadje vsebine

MODULARNE INDUSTRIJSKE čISTILNE NAPRAVE

Modularne čistilne naprave, ki lahko vključujejo vse stopnje čiščenja, tako filtracijo, flotacijo, flokulacijo, nevtralizacijo, mikrofiltracijo, ultrafiltracijo

Odpadne vode iz industrijske proizvodnje, so največji vir onesnaževanja naravnih voda. Zato je potrebno namenjati posebno pozornost prav čiščenju industrijskih odpadnih voda.

Modularne industrijske čistilne naprave so zasnovane za čiščenje odpadne vode, ki nastane v različnih industrijskih procesih. Te vode so obremenjene z različnimi onesnaževalci.

Odpadno vodo iz industrije zato čistimo v različnih procesih:

Fizikalni
Kemijski
Biološki

Vedno pazimo, da učinki čiščenja niso doseženi na ravni ekonomske sprejemljivosti.

POSTOPKI ZA PRIDOBITEV INFORMACIJ ZA DIMENZIONIRANJE

Pred samo izgradnjo modularne industrijske čistilne naprave najprej povprašamo investitorja o dejavnosti, ki jo opravlja, koliko vode porabi, kam jo spušča. Potem analiziramo vzorec industrijske odpadne vode in analizirane vrednosti primerjamo z okoljskimi zahtevami, ki veljajo za dano situacijo.

Sledi odločitev o načinu čiščenja industrijske odpadne vode ter izbira tehnologije, izdelava PID diagrama z oceno obratovalnih stroškov ter prostorskih zahtev za izgradnjo.

Nato po potrebi prilagodimo tehnologijo, ki jo investitor potrdi. Sledi podpis pogodbe o izgradnji industrijske čistilne naprave ter izvedba projekta.

MODULARNE čISTILNE NAPRAVE OMOGOčAJO

 • Eliminacija netopnih snovi
 • Eliminacija prostega olja
 • Elimimacija emulgiranega olja
 • Eliminacija težkih kovin (Al3+, As3+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Cr6+, Cu2+, Fe3+, Hg2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+…)
 • Eliminacija fosfatov (P-PO43-)
 • Eliminacija cianida (CN-)
 • Eliminacija fluorida (F-)
 • Eliminacija amoniaka (N-NH4+)
 • Eliminacija onesnaženosti tipa HPKCr in drugih vrst onesnaženja
 • Eliminacija plinskega onesnaženja z metodo absorpcijske separacije
 • ...
Za svetovanje pokličite 040 328 460.

Za vsa dodatna vprašanja, nas pokličite na 030 626 715
ali pošljite sporočilo na info@vodateh.si