TLAčNI FILTRI FST

Kofi serija
Profi serija
Col serija
Com serija

Ozadje vsebine

UNIVERZALNI TLAčNI FILTRI - FST

Filtracija trdih delcev, v vodi topnih snovi s kemijskim predtretmajem, terciarno čiščenje, čiščenje površinskih voda.

Tlačni filtri se uporabljajo za filtriranje suspendiranih delcev iz vode. Delce je mogoče filtrirati po naravni poti, včasih pa se pojavi potreba po dodajanju kemikalij.

PREDNOST JE V DETALJIH

Celoten proces nadzira mikroprocesorska enota EKO 200. Hidravlika, cevni del filtra s cevmi in ventili, membrane Georg Fischer, so jamstvo za visoko kakovost in zanesljivost. Filtrirni material je običajno sestavljena iz treh slojev. Priporočljiva je uporaba silicijevega peska, antracita ali aktivnega oglja.

Tip polnila ter velikost zrn materiala se določi po analizi odpadne vode ter zahtevah po učinkih čiščenja.

GLAVNA PODROčJA UPORABE TLAčNEGA FILTRA

čiščenje pitne vode,
terciarno čiščenje v sistemih čiščenja komunalne odpadne vode,
čiščenje in filtracija industrijskih odpadnih in tehnoloških vod,
filtracija kondenzata,
tretman površinskih vod.

Najvišji pretok tipskega filtra znaša do 15m3/ h. Dejanski pretok oziroma kapaciteto filtra določa tehnolog in je odvisen od namena uporabe.

Kadar je potrebno tretiranje filtra s kemikalijami, vključujemo KOMPAKT dozirno napravo.

PROCES FILTRACIJE LAHKO DOPOLNEMO Z NASLEDNJIMI TEHNOLOGIJAMI

Odstranjevanje železa, mangana in arsena, korekcija trdote vode (mehčanje, trdenje),
koagulacija vode,
dekarbonizacija vode,
higijensko filtriranje vode (Cl2, NaClO2 ali druge oblike tretmaja kot so UV žarčenje in IONizacija).

KAKO DELUJE FILTER

Filtracija - retencija netopnih delcev, tok vode od vrha do dna,
izpiranje - izpirati zadržanih suspendirane trdne delce iz filtracije s polnjenjem tok od spodaj navzgor, priprava filtra –povratek ekspandiranega filtrata.

Za vsa dodatna vprašanja, nas pokličite na 030 626 715
ali pošljite sporočilo na info@vodateh.si