Industrijske čistilne naprave

Pogosta vprašanja & odgovori..

Ozadje za vsebino

KAKšNA JE RAZLIKA MED INDUSTRIJSKO IN čISTILNO NAPRAVO ZA GOSPODINJSKO ODPADNO VODO?

Biološke čistilne naprave za gospodinjsko odpadno vodo so dimenzionirane za obremenitve, ki jih proizvede človek, doma v gospodinjstvu, v službi. Glavna značilnost gospodinjske odpadne vode so parametri KPK okoli 1000 mg/l, BPK5 do 400 mg/l. Pri industrijski ali tehnološki odpadni vodi pa so te vrednosti lahko tudi do nekajkrat višje. Poleg visokih KPK in BPK5 vrednosti v industrijski odpadni vodi najdemo najrazličnejše atome, ione in spojine, ki jih je potrebno pred izpustom eliminirati, saj v naravi zavirajo ali onemogočajo naravne procese in se tako kopičijo, zastrupljajo naše okolje.

Da pri svetovanju našim kupcem lažje določamo tip odpadne vode, dejavnosti razvrščamo v skupine industrijskih odpadnih voda glede na onesnaženost ali tip čiščenja v naslednje skupine:

Mlečno-predelovalna indsutrija
Mesno-predelovalna industrija
Prehrambena industrija

Elektro industrija
Industrija barv in lakov
Kovinarska industrija
Steklarska industrija

Farmacevtska industrija

Pralnice in tekstilna industrija
Farmacevtska industrija
Avto-pralnice in pralnice kmetijske in ostale mehanizacije
Pohištvena industrija
Lesno-predelovalna industrija

...
Zakon jasno določa, kaj je gospodinjska in kaj industrijska odpadna voda. Zato ne smemo zanemariti vsakršne vode, ki je bila kot tehnološka uporabljena tako v najmanjših avtopralnicah kot na primer v farmacevtski industriji.

V podjetju VODATEH d.o.o. Vam nudimo naj različnejše tipske čistilne naprave za posamezne dejavnosti, od male obrti do velike industrije.

KAKO POTEKA POSTOPEK IZGRADNJE INDUSTRIJSKE čISTILNE NAPRAVE

Določitev tipa čistilne naprave glede na:
1. Specifiko odpadne vode.
2. Ekonomičnost nabave, obratovanja in vzdrževanja.
3. Okoljskih zahtev (po panogi ali/in glede na lokacijo izpusta).
4. Potrebo po uporabi reciklirane vode.

Najprej je potrebno opraviti razgovor, kjer pridobimo zadostne podatke za določitev tipa čistilne naprave. Kupca zaprosimo tudi za podatke o porabi vode. Predlagamo, da se s strani pooblaščenega laboratorija izvede analiza odpadne vode, kjer se potrdi izbrani tip čistilne naprave. Sledi dimenzioniranje in izdelava ponudbe ter usklajevanje podrobnosti. Po montaži čistilne naprave sledi poskusno obratovanje, šolanje operaterja. Po določenem obdobju se izvede analiza prečiščene vode, s tem potrdimo brezhibno delovanje čistilne naprave. Sledi predaja tehnične dokumentacije.

Za vsa dodatna vprašanja, nas pokličite na 030 626 715
ali pošljite sporočilo na info@vodateh.si