Zakaj izbrati nas

Nudimo kakovostno ponudbo izdelkov ter
24 urno pomoč vse dni v letu.

ZAKAJ IZBRATI NAS?

Smo mlado, hitro rastoče in strokovno podjetje VODATEH, ki se ukvarja z dobavo in montažo ter vzdrževanjem malih komunalnih čistilnih naprav, sistemov za rabo deževnice, sistemov za rabo tehnološke vode in tehnologije za srednje in velike čistilne naprave.3.

Za potrebe izbora tehnologije in čiščenja odpadne vode ali pripriave pitne vode se poslužujemo lastnega laboratorija. VODATEH ekipo sestavlja 14 zaposlenih v Sloveniji & mnoge partnerje v tujini. S svojim znanjem v Sloveniji letno dobavimo in vgradimo približno 400 malih hišnih čistilnih naprav ter 10 industrijskih aplikacij.

NAšIM KUPCEM NUDIMO OGLED SITUACIJE & PREDLOG REšITVE BREZPLAčNO. NUDIMO TUDI PREZENTACIJE PRODAJNEGA PROGRAMA & ISKANJE NAJPRIMERNEJšE REšITVE ZA IZGRADNJO SREDNJIH KOMUNALNIH čISTILNIH NAPRAV ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI IN VEčJE VASI.

Za pogodbene stranke nudimo 24 urno strokovno pomoč vse dni v tednu.

KDO POTREBUJE čISTILNO NAPRAVO?


Po veljavni zakonodaji (UREDBA o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav) bo potrebno, na vodovarstvenih območjih do konca leta 2015 in do konca leta 2017 na ostalih področjih, urediti čiščenje odpadne vode. V ta namen bo potrebna vgradnja malih čistilnih naprav na vseh področjih, kjer gradnja centralnega kanalizacijskega omrežja ne bo ekonomsko opravičjiva. Zakon predvideva tudi možnost zbiranja gospodinjske odpadne vode v nepropustnih greznicah, vendar je potrebno v takih primerih računati na znatno višje stroške odvoza in čiščenja odpadne vode.

Za vsa dodatna vprašanja, nas pokličite na 030 626 715
ali pošljite sporočilo na info@vodateh.si